Form Register

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ข้อมูลอานาปานสติ

E-mail Print PDF

อานาปานสติ ได้แก่ สติในลมหายใจ เป็นการกำหนดลมหายใจเข้าและลมหายใจออก โดยเน้นการใช้ลมหายใจซึ่งมีอยู่แล้วตามธรรมชาติเป็นเครื่องมือ เพื่ออบรมจิตให้เกิดความเป็นอิสระ ไม่ยึดติดอยู่กับสิ่งใดจนเกิดความสงบภายใน ใคร่ครวญธรรมเพื่อความเข้าใจในชีวิต ซึ่งจะนำไปสู่การบรรเทาทุกข์และพ้นทุกข์ทางใจในที่สุด ...เสถียรธรรมสถานได้จัดให้มีการอบรมสำหรับผู้ที่สนใจปฏิบัติธรรมในทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ รวมระยะเวลา ๓ วัน ในแต่ละอาทิตย์

หลักภาวนา ๔ ประกอบด้วยการภาวนาหรือการ พัฒนาชีวิตให้เจริญขึ้นใน ๔ ด้าน คือ กายภาวนา ศีลภาวนา จิตตภาวนา และปัญญาภาวนา สำหรับการปฏิบัติจิตตภาวนา ด้วยการใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือที่เรียกว่า “อานาปานสติภาวนา” นั้น เสถียรธรรมสถานจะจัดอยู่ในหลักสูตรอบรม ‘เราจะพ้นทุกข์ร่วมกัน : โดยใช้ศิลปะการพัฒนาชีวิตด้วยอานาปานสติภาวนา’ เป็นประจำทุกสุดสัปดาห์(พักค้าง ๓ วัน ๒ คืน)

หมายเหตุ : อานาปานสติภาวนา เป็นวิธีการภาวนาที่อบรมจิตใจให้เกิดความเป็นอิสระในการภาวนา ไม่ยึดติดอยู่ กับสิ่งใดเพราะลมหายใจมีอยู่แล้วตามธรรมชาติ เพียงแต่ให้รู้จักใช้ลมหายใจให้เกิดประโยชน์ยิ่งขี้นและประโยชน์สูงสุด คือ เป็นเครื่องมือภาวนาให้เกิดความสงบภายใน จนสามารถใคร่ครวญธรรมและเข้าถึงสภาวะของธรรมสัจจะได้ นั้นคือความ เห็นชัดอยู่ในสภาวะของความเป็นอนิจจังของสิ่งทั้งปวง

 sds-tree1


 

ระเบียบปฏิบัติของชุมชน
๑. ท่านยินดีอยู่ร่วมกิจกรรมตลอดการฝึกอบรม พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมอย่างตรงต่อ เวลา

๒. มีความตั้งใจจริงในการปฏิบัติภาวนา งดการสนทนา เวลานี้เป็นเวลาแห่งการหาอริยทรัพย์
๓. งดการติดต่อกับบุคคลภายนอก งดการใช้เครื่องมือสื่อสาร (โทรศัพท์มือถือ) งดออกนอก บริเวณที่อบรม
๔. งดการนำอาหารหรือของขบเคี้ยวอื่น ๆ เข้ามารับประทานในที่พัก เพื่อความเป็นอยู่อย่างเรียบ ง่าย ควรรับประทานอาหารเฉพาะที่จัดไว้ งดอาหารของขบเคี้ยวมื้อเย็น ตั้งแต่ ๑๒.๐๐ น. จนถึง รุ่งอรุณวันใหม่ (อาหารที่จัดเตรียมสำหรับท่านเป็นอาหารมังสวิรัติ ๒ มื้อ พร้อมน้ำปานะ / เครื่องดื่มตอนเย็น)
๕. งดการใช้เครื่องประดับทุกชนิด ยกเว้นนาฬิกา
๖. ตั้งใจปฏิบัติด้วยความกระตือรือร้น ไม่คาดหวังจนเกินไปอันจะทำให้เครียด มีความผ่อนคลาย ปล่อยวาง
๗. โปรดเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น โดยการงดส่งเสียงดัง งดการคลุกคลี พูดคุยกันเป็นกลุ่ม และงดการเพ่ง โทษ
๘. มีสติอยู่ในทุกอิริยาบถ ฝึกทำงานและทำกิจวัตรทุกอย่าง ให้เป็นการปฏิบัติธรรม และมีส่วน ร่วมในการสร้างชุมชน
๙. โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด และใช้ทรัพยากร (น้ำ ไฟ) อย่างประหยัดรู้คุณค่า (สะอาด นอกเพราะสะอาดใน สะอาดใจเพราะรู้จริง)
๑๐. เป็นผู้มีสุขภาพดี ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรม ทั้งทางกายและจิตใจ ไม่ เป็นผู้ติดสิ่งเสพติดทุกชนิด
๑๑. ติดป้ายชื่อตลอดระยะเวลาอบรม
๑๒. ในระยะที่เข้าร่วมอบรม เมื่อมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ คณะแม่ชีหรืออาสาสมัครได้ ตลอดเวลา
๑๓. วันสุดท้ายของการอบรม โปรดช่วยกันเก็บอุปกรณ์เครื่องนอนเข้าที่ให้เรียบร้อย และรักษา ความสะอาดบริเวณที่พักและห้องน้ำ


  
สิ่งที่ผู้ปฏิบัติธรรมต้องเตรียมมา
๑. การแต่งกาย
           ๑.๑  สุภาพสตรี ประกอบด้วย เสื้อสีขาว ผ้าถุงสีขาว กระโปรงสีขาว (กางเกงวอร์มหรือกางเกง
                   หลวมใส่สบาย สำหรับใส่ทำโยคะสมาธิ และใส่นอนเท่านั้น)
           ๑.๒  สุภาพบุรุษ ประกอบด้วย เสื้อสีขาว กางเกงขายาวสีขาว
           ๑.๓  เสื้อสีขาว เสื้อยืดแม่ชีน้อย หรือเสื้อสื่อธรรมะ ชุดขาวสุภาพ ตัวเสื้อตัวยาว หลวมพอประมาณ
                   ไม่อนุญาตขนาดที่สวมใส่แล้วสั้น คอกว้างหรือรัดรูป
๒. ผ้าห่ม / ถุงนอน / เครื่องนอนส่วนตัว (เสถียรธรรมสถานมีที่นอนและหมอนไว้สำหรับท่าน)
๓. ผ้าพลาสติกขนาดเท่าตัว (นอนได้) เพื่อใช้ในกิจกรรมธรรมรับอรุณ(เช้า)หรือโยคะที่สนามกับพื้นหญ้าที่เปียกชื้น
๔. เครื่องใช้ส่วนตัวในห้องน้ำ (ผ้าเช็ดตัว สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ยาสระผม ฯลฯ)
๕. ใช้รองเท้าแตะ รองเท้าฟองน้ำ สะดวกในการเดิน
๖. ไฟฉาย ยาทากันยุง
๗. จาน ช้อน ขวดน้ำ กล่องข้าว ซึ่งเป็นภาชนะส่วนตัว (อาหารและน้ำดื่มมีจัดไว้ที่โรงครัว)
๘. ผ้าผืนเล็กส่วนตัว(ผ้ากายสิทธิ์) สำหรับเช็ดเสื่อโยคะ หรือทำความสะอาด
๙. ถุงผ้าที่พร้อมบรรจุของใช้ส่วนตัว งดใช้ถุงพลาสติก เพื่อช่วยส่งเสริมการปฏิบัติธรรม
๑๐. อุปกรณ์อื่น ๆ ประจำแต่ละฤดูกาล
 ฤดูร้อน ผ้าขนหนูสำหรับชุบน้ำเช็ดหน้า
 ฤดูฝน ร่มหรือเสื้อกันฝน
 ฤดูหนาว ชุดกันหนาว
๑๑. หลักฐานประกอบการสมัคร บัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ใช้เมื่อมาลงทะเบียนเข้าที่พัก

 


 วิถีชีวิตของชุมชน - วิถีแห่งสติ มีในทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์

 

วันแรกของการเข้าอบรม
๑๔.๐๐ น.- ๑๖.๐๐ น. ลงทะเบียน
๑๖.๐๐ น โยคะสมาธิ
๑๗.๓๐ น. ปฐมนิเทศและทำวัตรเย็น
๑๙.๐๐ น. สมาทานศีล ๘
๒๑.๐๐ น. ทำความเพียรโดยส่วนตัว

วันที่สองของการเข้าอบรม
๐๔.๐๐ น. ระฆังแห่งสติ

๐๕.๐๐ น. ทำวัตรเช้า
๐๖.๐๐ น. ธรรมรับอรุณ โยคะ – สมาธิ
๐๘.๐๐ น. พิจารณาอาหารเช้า
๐๙.๐๐ น. ร่วมฟังการจัดรายการวิทยุ ‘สาวิกา’ ออกอากาศสด
๑๐.๐๐ น. ภาวนากับบทเพลง / ธรรมบรรยาย
๑๑.๓๐ น. พิจารณาอาหารกลางวัน
๑๒.๐๐ น. ว่างอยู่ในปัจจุบันขณะ

๑๓.๓๐ น. สมาธิภาวนา ยืน เดิน นั่ง นอน และตอบคำถาม
๑๖.๐๐ น. น้ำปานะ
๑๘.๐๐ น. ทำวัตรเย็น
๑๙.๐๐ น. ธรรมบรรยาย / สมาธิภาวนา
๒๑.๐๐ น. ทำความเพียรโดยส่วนตัว

วันสุดท้ายของการเข้าอบรม
๐๔.๐๐ น.  ระฆังแห่งสติ
๐๕.๐๐ น.  ทำวัตรเช้า
๐๖.๐๐ น. ธรรมรับอรุณ โยคะ – สมาธิ
๐๘.๐๐ น. พิจารณาอาหารเช้า
๐๙.๐๐ น. ร่วมฟังการจัดรายการวิทยุ ‘สาวิกา’ ออกอากาศสด
๑๐.๐๐ น. ภาวนากับบทเพลง / ธรรมบรรยาย
๑๑.๓๐ น. พิจารณาอาหารกลางวัน
๑๒.๐๐ น. ว่างอยู่ในปัจจุบันขณะ
๑๓.๓๐ น. สมาธิภาวนา ยืน เดิน นั่ง นอน และตอบคำถาม
๑๖.๐๐ น. จบกิจกรรมการเข้าอบรม

 

ถ้าคุณยังไม่ได้ลงทะเบียน ...คลิกที่นี่...เพื่อลงทะเบียนกิจกรรมอานาปานสติออนไลน์