Form Register

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ข้อมูลธรรมชาติบำบัด

E-mail Print PDF

ธรรมชาติบำบัด...เพื่อชีวิตที่เป็นสุข

"ธรรมชาติบำบัด คือ ศาตร์แห่งการเยียวยาร่างกายและจิตใจ พร้อมกับสร้างความสมดุลให้กับชีวิต..." แก่นของธรรมชาติบำบัดนั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบริโภคเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหญ่ของคน ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนนั้นต้องเริ่มจากภายในจิตใจก่อนที่จะขยายออกไปภายนอก... "และเพราะเสถียรธรรมสถาน เป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่จะฝึกฝนในเรื่องของ "ภายใน" ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ ซึ่งสอนให้คนเรียนรู้ที่จะมีชีวิตอยู่กับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติอย่างสมดุล หรือความเงียบที่เป็นเสมือนวิธีการสื่อสารที่จะดึงให้คนกลับเข้ามาดูจิตใจของตัวเอง..." "เหล่านี้จึงช่วยให้การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในเกิดได้ง่ายขึ้น สมบูรณ์ขึ้น..." และเชื่อว่าร่างกายมนุษย์สามารถบำบัดรักษาตนเองได้ตามหลักธรรมชาติ โรคภัยและอาการเจ็บไข้ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นเพียงกระบวนการขจัดพิษตามธรรมชาติของร่างกาย หากมนุษย์ดำรงตนอยู่ในสภาวะสมดุลกับธรรมชาติ โรคภัยและอาการเจ็บป่วยก็จะหมดไป

ที่สำคัญ...จงเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองว่า...ร่างกายของคุณเป็นหมอที่เก่งที่สุด 

วัตถุประสงค์

1.เป็นการส่งเสริมวิถีชีวิตของมนุษย์ให้ดำเนินไปในทิศทางที่สอดคล้องกับวิถีแห่งธรรมชาติ 

2.เพื่อส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ การเฝ้าสังเกต ระบบการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย การฝึกเฝ้าสังเกตภาวะภายในจิตใจที่มีผลกระทบต่อการทำงานของร่างกาย แล้วสามารถนำองค์ความรู้นั้นมาปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เป็นไปตามธรรมชาติเพื่อความสมดุลของชีวิต

 

การเข้าร่วมอบรม 'ธรรมชาติบำบัด...เพื่อชีวิตเป็นสุข'

ค่าลงทะเบียน ท่านละ ๔,๐๐๐ บาท สมัครได้ที่ลงทะเบียนออนไลน์ วิถีชีวิตชุมชน เสถียรธรรมสถาน
หลังจากนั้นโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์

ชื่อบัญชี เสถียรธรรมสถาน ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อย วัชรพล เลขที่บัญชี ๗๙๖-๒-๐๐๐๐-๓๑ 
ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ โทรสาร ๐-๒๕๑๙-๔๖๓๓ หรือ ๐-๒๙๔๕-๕๙๓๕ 

กรุณาโทร. ตรวจสอบที่ Contact Centerโทร. ๐-๒๕๑๙-๑๑๑๙  
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แม่ชีทัศนาหรือแม่ชีกาญจนา โทร. ๐๘-๐๒๘๘-๔๙๓๑

 


        วิถีชีวิตของชุมชน - ธรรมชาติบำบัด มีในอาทิตย์ที่ 3 ของเดือน(ครั้งละ4วัน)

ระเบียบปฏิบัติของชุมชนอุปกรณ์เครื่องใช้และการเตรียมตัว

๑. ชุดผ้าฝ้าย หรือผ้าใยธรรมชาติ ผ้าถุงหรือกางเกงสำหรับแช่หลัง แช่สะโพก พอกโคลน อาบแดด 
๒. ชุดที่สะดวกในการฝึกโยคะ เสื่อโยคะ (Yoga Mat) หรือผ้าขนหนูผืนใหญ่ 
๓. ผ้าขนหนูผืนเล็กสำหรับโพกศีรษะ ๒ ผืน 
๔. ของใช้ส่วนตัว ไฟฉาย สมุดบันทึก ปากกา ฯลฯ 
๕. งดชา กาแฟ และอาหารรับประทานส่วนตัวทุกชนิด ๖. รูปถ่ายขนาด ๑ หรือ ๒ นิ้ว ๒ ใบ

    

ถ้าคุณยังไม่ได้ลงทะเบียน ...คลิกที่นี่...เพื่อลงทะเบียนกิจกรรมธรรมชาติบำบัดออนไลน์